Zanna P Persson-wix.jpg

 

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykoterapeutexamen

(90 hp* + 60 hp* - 5 år)

Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi, Stockholm och auktoriserad i kognitiv beteendeterapi (KBT) hos SFKBT

 

Certifierad schematerapeut genom ISST

 

Handledare i psykosocialt arbete

(45 hp* - 1,5 år)

Göteborg universitet

 

Grundutbildning som socionom med socionomexamen

(210 hp* - 3,5 år)

Örebro universitet

*hp - högskolepoäng

Yrkeserfarenhet - 30 år - av behandlingsarbete - individuellt med vuxna och med familjer och tonåringar. Mångårigt arbete inom socialtjänst, gymnasieskola och specialistpsykiatrin för barn och ungdom och senast arbetat vid privat psykoterapimottagning för vuxna.

Medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (SFKBT), Beteendeterapeutiska föreningen (BFT), International Society of Schema Therapy (ISST), Svensk handledarförening i psykosocialt arbete - ingår i handledarförteckningen i tidskriften Socionomen samt medlem i Akademikerförbundet SSR.

 

Jag följer kontinuerligt forskningen och kunskapsutvecklingen gällande psykoterapi, krisstöd och handledning och mottagningens arbetsmetoder stämmer väl överens med Socialstyrelsens rekommendationer och nationella riktlinjer. Jag har regelbunden egen handledning via Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi.