SfKBT-1200x675_edited.jpg
Screenshot%202020-02-03%2018.36_edited.p
cert1.jpg
Screenshot%2525202020-02-03%25252018_edi

©2019 by Zanna P Persson.

Psykoterapi - Krisstöd - Handledning

Besväras du av ångest - ex social ångest, panikångest, tvång - sömnsvårigheter - utmattning/utmattningsdepression - stress/stressrelaterad ohälsa - nedstämdhet - livskris - sorg - förlust av något slag - relationsproblem i privatlivet eller yrkeslivet

eller 

känner du att du inte lever det liv du önskar - att du behöver hjälp och stöd att förändra negativa livsmönster som påverkar relationer, självkänsla och yrkesliv?

Välkommen att boka en tid!

Mottagningen har hög tillgänglighet med återkoppling av kontakt samma dag samt möjlighet till tidsbokning vardagar kl 8 - 18 och vid förfrågan, på flexibla tider vissa kvällar och helger. 60 och 90 minuters besök erbjuds.

Mottagningen har avtal med Falck Healthcare AB och SOS International hos vilka många försäkringsbolag är anslutna. 

 
Calm Sea

KBT-mottagningen erbjuder

privatpersoner över 18 år

Psykoterapi 

Psykologisk rådgivning och samtalsstöd

Krisstöd 

Utbildningsterapi

När vi träffas första gången så får du berätta vad du behöver hjälp med, hur dina bekymmer sett ut över tid och hur din livssituation ser ut. Om det känns svårt så hjälps vi åt. Därefter kommer vi tillsammans överens om hur den fortsatta kontakten ska se ut. Kontakten kan pågå allt från några samtal till en längre tids behandling - det beror helt på dina behov. 

KBT- mottagningen erbjuder också

Handledning till arbetsgrupper

OM MIG

Socionomexamen från Örebro universitet. Legitimerad psykoterapeut med psykoterapeutexamen från Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi, CBTI, Stockholm och auktoriserad i kognitiv beteendeterapi (KBT) från SFKBT. Handledare i psykosocialt arbete, Göteborgs universitet. Lång erfarenhet - drygt 25 år - av behandlingsarbete med enskilda individer, familjer, barn och ungdomar. Mångårigt arbete inom socialtjänst, gymnasieskola och specialistpsykiatrin för barn och ungdom.  

Medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (SFKBT), Beteendeterapeutiska föreningen (BFT), International Society of Schema Therapy (ISST), Svensk handledarförening i psykosocialt arbete - ingår i handledarförteckningen i tidskriften Socionomen samt medlem i Akademikerförbundet SSR.

För mig står mötet och relationen i fokus för det arbete som vi gör tillsammans. Du behöver inte ha tydligt definierade problem eller målsättningar för att inleda en kontakt, det kan vi utforska och utforma tillsammans. Du får ett personligt bemötande med engagemang, medkänsla, öppenhet och närvaro. Ett första samtal är ofta helt förutsättningslöst och ett tillfälle för dig att avgöra om du tror du skulle ha nytta av fortsatt kontakt eller ej. 

Zanna P Persson.jpg
 

VARMT VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT!

Besöksadress:
Smörtorget Kyrkans Hus
632 19 Eskilstuna

Skydda din integritet genom att inte skicka känslig information via e-post och sms

Epost: 

kbt@zannappersson.se

Telefon:

070 413 64 19