Information om Covid -19

KBT-mottagningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande minskad smittspridning av sjukdomen Covid-19. Coronaviruset SARS-CoV-2 ger sjukdomen Covid-19. Verksamheten har tillfälligt anpassats därefter. Utifrån de senaste skärpta allmänna råden (gäller till och med 13 december) erbjuds endast samtal via video eller telefon. 

Zoom

Videosamtalet sker via Zoom som uppfyller säkerhetskraven för videosamtal för vårdpersonal vilket innebär att ingen utomstående kan ta del av vårt samtal eller dina uppgifter. Zoom är HIPAA kompatibelt vilket är standard för att skydda känsliga uppgifter. HIPAA står för Health Insurance Portability and Accountibility Act.

Möjlighet till video- och telefonsamtal på flexibla tider

Utifrån rådande omständigheter erbjuds nu även tillfälle att boka samtal utanför kontorstid, dvs. kvällar och helger.

Psykoterapi - Krisstöd - Handledning

Besväras du av ångest - ex social ångest, panikångest, tvång - sömnsvårigheter - utmattning/utmattningsdepression - stress/stressrelaterad ohälsa - nedstämdhet - livskris - sorg - förlust av något slag - relationsproblem i privatlivet eller yrkeslivet

eller 

känner du att du inte lever det liv du önskar - att du behöver hjälp och stöd att förändra negativa livsmönster som påverkar relationer, självkänsla och yrkesliv?

Välkommen att boka en tid!

Mottagningen har hög tillgänglighet med återkoppling av kontakt samma dag. Samtal bokas vardagar kl 08 - 18.

Mottagningen har avtal med Falck Healthcare AB, SOS International AB och Kris- och traumacentrum i Sverige AB som var och en samarbetar med ett flertal försäktingsbolag samt offentliga och privata verksamheter.

 

 
Calm Sea

KBT-mottagningen erbjuder

privatpersoner från 16 år

Psykoterapi 

Psykologisk rådgivning och samtalsstöd

Krisstöd 

Utbildningsterapi

När vi träffas första gången så får du berätta vad du behöver hjälp med, hur dina bekymmer sett ut över tid och hur din livssituation ser ut. Om det känns svårt så hjälps vi åt. Därefter kommer vi tillsammans överens om hur den fortsatta kontakten ska se ut. Kontakten kan pågå allt från några samtal till en längre tids behandling - det beror helt på dina behov. 

KBT- mottagningen erbjuder också

Handledning till arbetsgrupper

OM MIG

För mig står mötet och relationen i fokus för det arbete som vi gör tillsammans - varje människa är ojämförlig med andra och varje uppdrag är speciellt och eget. Du får ett personligt bemötande med engagemang, medkänsla, öppenhet och närvaro och jag värnar om att du ska känna dig förstådd, respekterad och validerad. Ett första samtal är ofta helt förutsättningslöst och ett tillfälle för dig att avgöra om du tror du skulle ha nytta av fortsatt kontakt eller ej. 

Jag har socionomexamen från Örebro universitet och är legitimerad psykoterapeut med psykoterapeutexamen från Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi, CBTI, Stockholm och auktoriserad i kognitiv beteendeterapi (KBT) från SFKBT. Certifierad schematerapeut genom ISST. Handledare i psykosocialt arbete, Göteborgs universitet. Lång erfarenhet - drygt 25 år - av behandlingsarbete - individuellt med vuxna och med familjer och tonåringar. Mångårigt arbete inom socialtjänst, gymnasieskola och specialistpsykiatrin för barn och ungdom.  

Medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (SFKBT), Beteendeterapeutiska föreningen (BFT), International Society of Schema Therapy (ISST), Svensk handledarförening i psykosocialt arbete - ingår i handledarförteckningen i tidskriften Socionomen samt medlem i Akademikerförbundet SSR.

 

Jag följer kontinuerligt forskningen och kunskapsutvecklingen gällande psykoterapi, krisstöd och handledning och mottagningens arbetsmetoder stämmer väl överens med Socialstyrelsens rekommendationer och nationella riktlinjer. Jag har regelbunden handledning via Svenska Institutet för Kognitiv psykoterapi.

Zanna P Persson.jpg
 

VARMT VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT!

Besöksadress:
Smörtorget Kyrkans Hus
632 19 Eskilstuna

Hitta hit:

Avstånd från centralstationen 900 m, ca 10 min promenad - följ Västermarksgatan (längst med järnvägen) fram till rondellen vid Fors kyrka och sväng vänster in på Kyrkogatan, passera rondellen rakt fram. Kyrkans Hus finns på höger sida, längst Eskilstuna ån. 

Parkering:

Finns 1 min fr Kyrkans Hus - Parkeringshuset Gallerian

Skydda din integritet genom att inte skicka känslig information via e-post och sms

Epost: 

kbt@zannappersson.se

Telefon:

070 413 64 19

 
SfKBT-1200x675_edited.jpg
Screenshot%202020-02-03%2018.36_edited.p
cert1.jpg
Screenshot%2525202020-02-03%25252018_edi

©2019 by Zanna P Persson.