SfKBT-1200x675_edited.jpg
Screenshot%202020-02-03%2018.36_edited.p
cert1.jpg
Screenshot%2525202020-02-03%25252018_edi

©2019 by Zanna P Persson.

KBT-MOTTAGNING
ZANNA P PERSSON

Socionom Leg psykoterapeut KBT

Psykoterapi - Krisstöd - Handledning

Besväras du av ångest - ex social ångest, panikångest, tvång - sömnsvårigheter - utmattning/utmattningsdepression - stress/stressrelaterad ohälsa - nedstämdhet - livskris - sorg - förlust av något slag - relationsproblem i privatlivet eller yrkeslivet

eller 

känner du att du inte lever det liv du önskar - att du behöver hjälp och stöd att förändra negativa livsmönster som påverkar relationer, självkänsla och yrkesliv?

Välkommen att boka en tid!

 
Calm Sea

KBT MOTTAGNINGEN ERBJUDER PRIVATPERSONER ÖVER 18 ÅR

Psykoterapi 

Psykologisk rådgivning och samtalsstöd

Krisstöd 

Utbildningsterapi

När vi träffas första gången så får du berätta vad du behöver hjälp med, hur dina bekymmer sett ut över tid och hur din livssituation ser ut. Om det känns svårt så hjälps vi åt. Därefter kommer vi tillsammans överens om hur den fortsatta kontakten ska se ut. Kontakten kan pågå allt från några samtal till en längre tids behandling - det beror helt på dina behov. 

KBT MOTTAGNINGEN ERBJUDER OCKSÅ

Handledning till arbetsgrupper

OM MIG

Socionomexamen från Örebro universitet. Legitimerad psykoterapeut med psykoterapeutexamen från Svenska institutet för Kognitiv psykoterapi, CBTI, Stockholm och auktoriserad i kognitiv beteendeterapi (KBT) från SFKBT. Handledare i psykosocialt arbete, Göteborgs universitet. Lång erfarenhet - drygt 25 år - av behandlingsarbete med enskilda individer, familjer, barn och ungdomar. Mångårigt arbete inom socialtjänst, gymnasieskola och specialistpsykiatrin för barn och ungdom.  

Medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier (SFKBT), Beteendeterapeutiska föreningen (BFT), International Society of Schema Therapy (ISST), Svensk handledarförening i psykosocialt arbete - ingår i handledarförteckningen i tidskriften Socionomen samt medlem i Akademikerförbundet SSR.

Zanna P Persson.jpg
 

VARMT VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT!

Besöksadress:
Smörtorget Kyrkan Hus
632 19 Eskilstuna

Epost:

kbt@zannappersson.se

Telefon:

070 413 64 19