top of page

Psykoterapi - Krisstöd - Handledning

Besväras Du av ångest - ex social ångest, panikångest, tvång - sömnsvårigheter - utmattning/utmattningsdepression - stress/stressrelaterad ohälsa - nedstämdhet - livskris - sorg - förlust av något slag - relationsproblem i privatlivet eller yrkeslivet

eller 

känner Du att Du inte lever det liv Du önskar - att Du behöver hjälp och stöd att förändra negativa livsmönster som påverkar relationer, självkänsla och yrkesliv?

Välkommen att boka en tid!

Kontakt inom 24 timmar

Mottagningen har hög tillgänglighet med  snabb återkoppling av kontakt - inom 24 timmar 

(vanligtvis inom endast några timmar).

 

Tidbokning kan göras alla dagar i veckan. Förfrågningar tas emot via e-post eller telefon. 

Besök sker vardagar måndag - fredag och vid särskilda omständigheter finns även möjlighet att boka besök helgdag.

Fristående journalsystem

Mottagningen använder ett fristående - av Socialstyrelsen godkänt - journalsystem som inte har någon koppling till journalsystem hos andra vårdgivare. 

Samarbete med de flesta försäkringsbolag

Mottagningen har avtal med de flesta försäkringsbolag i Sverige. Ofta ingår krisförsäkring i den vanliga hemförsäkringen. Om Du lider av psykisk ohälsa, varit med om något traumatiskt eller  befinner Dig i kris - kontakta Ditt försäkringsbolag för en bedömning och undersök möjligheten att komma till mottagningen för psykologisk behandling.

Hem: Text
Cherry Blossoms
Zanna P persson KBT mottagning.JPG

KBT-mottagningen erbjuder

Psykologisk behandling

Psykologisk rådgivning och samtalsstöd

Krisstöd 

Coachande samtal

Utbildningsterapi

Från 18 år

När vi träffas första gången får Du berätta vad du behöver hjälp med, hur Dina bekymmer sett ut över tid och hur Din livssituation ser ut nu. Om det känns svårt så hjälps vi åt.  Därefter kommer vi tillsammans överens om hur den fortsatta kontakten ska se ut. Kontakten kan pågå allt från ett till några samtal till en längre tids behandling - det beror helt på Dina behov. 

Videosamtal

Mottagningen erbjuder även psykologisk behandling på distans genom säker plattform via Din dator, surfplatta eller telefon.

Walk & talk

Istället för att sitta på mottagningen tar vi en lugn promenad tillsammans och samtalar om det som är viktigt för Dig. Du väljer om Du vill ses under en session eller längre.

KBT- mottagningen erbjuder också

Handledning till arbetsgrupper

OM MIG

 

Jag har arbetat professionellt med människor i 30 år. För mig står alltid mötet och relationen i fokus för det arbete som Vi gör tillsammans - varje människa är ojämförlig med andra och varje uppdrag är speciellt och eget. Du får ett personligt bemötande med engagemang, medkänsla, öppenhet och närvaro och jag värnar om att Du ska känna dig trygg, sedd, förstådd, respekterad och bekräftad. Ett första samtal är alltid helt förutsättningslöst och ett tillfälle för Dig att avgöra om Du tror att en fortsatt kontakt kan vara givande och för mig att få en uppfattning om jag kan hjälpa Dig. 

Legitimerad psykoterapeut 

Auktoriserad i kognitiv beteendeterapi (KBT) 

Certifierad schematerapeut 

Handledare i psykosocialt arbete 

Socionom 

För att Du ska få den bästa hjälpen bokar jag som mest in 4 - 5 samtal/dag. För mig är det viktigt att jag får tid mellan besöken - både att hinna förbereda mig inför vårt samtal och även att reflektera efteråt.

Zanna P Persson.jpg
Hem: About Me

VARMT VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT!

Skydda Din integritet genom att inte skicka känslig information via e-post eller sms.

Epost:

kbt@zannappersson.se

Telefon:

070 413 64 19

Besöksadress:
Smörparken Kyrkans Hus
632 19 Eskilstuna

Hitta hit:

Avstånd från centralstationen 900 m, ca 10 min promenad - följ Västermarksgatan (längst med järnvägen) fram till rondellen vid Fors kyrka och sväng vänster in på Kyrkogatan, passera rondellen rakt fram. Kyrkans Hus finns på höger sida, längst Eskilstuna ån. 

Parkering:

Finns 1 min fr Kyrkans Hus - Parkeringshuset Gallerian

Hem: About Therapy
bottom of page